onze geschiedenis

Op 10 mei 1820 werd te Vorselaar een congregatie opgericht voor het onderwijs.

Onze school wordt,ook nu nog, beheerd door de zusters der Christelijke Scholen te Vorselaar. Jarenlang werd het onderwijs enkel door zusters gegeven. Dit beeld is volledig veranderd want ondertussen zijn er geen kloosterlingen die hier nog les geven.

Op 5 juni 1986 werd onze school volledig in de as gelegd. Gelukkig waren er toen geen kleuters aanwezig. Met veel hulp en inzet konden we weer opnieuw starten. Toch is er informatie over de geschiedenis van de school verloren gegaan.

In de straat stond 500 jaar geleden een houten molen ‘banmolen’. In 1944 werd deze molen zwaar beschadigd en gesloopt. Dit inspireerde ons toch bij de naamkeuze van onze kleuterschool. In 1993 werd er eindelijk een echte naam:”Het Moleke” bedacht.

Wij zijn een autonome (zelfstandige) kleuterschool met twee afzonderlijke vestigingen: één in het centrum en één aan de brug.

“Het Moleke” kreeg een frisse wind in de wieken met een schoolkrantje, een mediatheek, computers, een nieuwe speeltuin…enz.

Tot op vandaag genieten wij daar nog van en zullen alles draaiende houden met nieuwe jonge ideeën, danzij de inzet van alle personeelsleden, ouders, grootouders,…