Het M-decreet…

M- decreet

Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet.

Dat was een uitspraak van een vorige Minister van Onderwijs. De bedoeling is dat elke school en elke leraar de nodige inspanningen zal leveren om kleuters met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden op de meest passende manier. Dit alles zit vervat in het M-decreet.

Als er kleuters willen inschrijven met zeer specifieke onderwijsbehoeften zal dit steeds gebeuren op basis van een persoonlijk gesprek met alle betrokken partijen. We baseren ons op het zorgcontinuüm of de zorgpiramide.