inschrijven

Afbeeldingsresultaat voor kleuterschool het moleke

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.

De inschrijving van uw kind is pas definitief als u een ondertekende en gedateerde engagementsverklaring hebt binnengebracht waaruit blijkt dat u kennis nam van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie tussen de school en de ouders waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen over oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Meer informatie over ons inschrijvingsbeleid kunt u terugvinden in onze schoolbrochure.

Een overzicht van onze instapmomenten:

 • 6 november 2017
 • 8 januari 2018
 • 1 februari 2018
 • 19 februari 2018

–> voor deze instapmomenten voorzien wij een info-avond op

donderdag 12 oktober 2017 om 19.30u

 • 16 april 2018
 • 14 mei 2018
 • 1 september 2018

–> voor deze instapmomenten voorzien wij een info-avond op

dinsdag 13 maart 2018 om 19.30u

 

Een overzicht van onze speelmomenten:

 • instap 6 november 2017 –> 17 oktober 2017
 • instap 8 januari 2018 –> 12 december 2017
 • instap 1 februari 2018 –> 25 januari 2018
 • instap 19 februari 2018 –> 25 januari 2018
 • instap 16 april 2018 –> 20 maart 2018
 • instap 14 mei 2018 –> 4 mei 2018
 • instap 1 september 2018 –> 12 juni 2018