Zorg – Wie is wie?

Directie

Mevr. Ilse Geerts
Directie

Zorgcoördinator


Juf Lieve
Zorgcoördinator
Juf Hanne Zorgcoördinator

Zorgteam


Juf Lieve
Zorg TAAL
Juf Hanne
Zorg TAAL

Juf Lut
zorg BEWEGINGS-OPVOEDING
Juf Leen
zorg SOCIALE EMOTIONELE ONTWIKKELING

CLB

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor leerlingbegeleiding Kempen.

VCLB Kempen
Vestiging: Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
Tel: 03/314.39.70
hoogstraten@vclb-kempen.be

Het Centrum voor leerlingbegeleiding biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan kleuters, ouders en school. Ze werken op verschillende vlakken samen met de school, maar ze behoren er niet toe. U kan dus gerust los van de school bij het Clb aankloppen. Men zal dan samen met u bekijken wat u nodig hebt en hoe men tewerk zal gaan.

U kan naar het Clb
– als uw kleuter ergens mee zit of zich niet goed in zijn/haar vel voelt
– als uw kleuter moeite heeft met leren
– als u vragen heeft over de gezondheid of het lichaam van uw kleuter
– voor inentingen

Uw kleuter moet naar het Clb
– op medisch onderzoek
– voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
– om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

http://www.vclb-kempen.be/